Blog kiến thức hay mới mẻ

Tìm hiểu đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản?

Lao động nữ thường phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản. Vậy có những trường hợp nào được nghỉ đóng BHXH và hưởng chế độ thai sản trong thời hạn sáu tháng không? Hãy cùng whiskeyhickonboys.com tìm hiểu đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản?

Để được tham gia hệ thống, nhân viên nữ phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi:

– Thuộc một trong các trường hợp:

(1) Lao động nữ mang thai.

(2)  Lao động nữ sinh con.

(3)  Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

(4)  Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

(5) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản.

(6) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

– Có thời gian tham gia BHXH bắt buộc:

+ Từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi: Trường hợp (1), (2), (3).
+ Từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh: Trường hợp (2) đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ.
Nguồn: Luật Việt Nam 
Như vậy đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản? không phải đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, có trường hợp được hưởng chế độ sinh đẻ. Tuy nhiên, để được tham gia hệ thống, nhân viên nữ phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau.
 • Công ty đã tham gia BHXH trên 12 tháng.
 • Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
 • Trong thời gian mang thai cần nghỉ làm để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ.

II. Đọc bảo hiểm 7 tháng có được hưởng chế độ thai sản không? 

Theo Điều 31 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng chế độ khi sinh con được chia thành hai trường hợp:
 • Trường hợp 1: Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trước khi nghỉ thai sản. Để được hưởng chế độ sinh con, lao động nữ sinh con phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
 • Trường hợp 2: Bắt buộc phải đóng BHXH trước khi sinh con dưới 06 tháng. Để được hưởng chế độ sinh con, lao động nữ sinh con phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên (có thể không đủ 12 tháng trước khi sinh con).
 • Phải nghỉ việc để dưỡng thai do cơ sở y tế có thẩm quyền chỉ định;
 • Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
Bắt buộc phải đóng BHXH trước khi sinh con dưới 06 tháng
Hãy xem xét trường hợp của vợ bạn. Vợ bạn sinh con vào ngày 20 tháng 7 năm 2019. Giả sử tháng 7 vợ bạn không đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con của vợ bạn được tính từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Trong khoảng thời gian này, vợ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên nên không phụ thuộc vào trường hợp nào thì vợ bạn đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
 • Về chế độ thai sản: (xem Điều 38, Điều 39 Luật BHXH 2014) – Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 02 tháng lương cơ sở của tháng sinh con đối với mỗi con.
 • Trợ cấp thai sản: bằng 100% mức bình quân thu nhập tháng và tiền lương tháng đóng BHXH của mẹ trong thời gian 06 tháng trước khi nghỉ việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Trong thời gian này, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

III. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 2, 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.
 • Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Theo quy định trên, nếu bạn là lao động nữ đang mang thai và sức khỏe hoàn toàn bình thường thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ khi sinh con nếu bạn tham gia BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp sức khỏe yếu thì phải nghỉ dưỡng sức trước khi sinh theo chỉ định của bác sĩ, có giấy xác nhận của cơ sở y tế, có bảo hiểm xã hội từ 12 tháng đến 12 tháng trước khi sinh con. Nếu bạn đóng BHXH được 03 tháng thì được nghỉ thai sản khi sinh con.
Trường hợp của bạn, nếu bạn sinh con vào tháng 4/2019 thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm cho 6 tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019 (nếu tháng 4/2019 bạn không đóng BHXH). làm việc để chờ đợi sự ra đời của một đứa trẻ).
Trường hợp này, công ty cũ đã đóng bảo hiểm 6 tháng ở công ty mới vào các tháng 4-5-6-7 / 2018 và tháng 11-12 / 2018. Do đó, bạn hãy đảm bảo đóng đủ 06 tháng BHXH cho đến ngày em đóng bảo hiểm. Sinh. Bằng cách đó, cô ấy đủ điều kiện tham gia hệ thống sinh đẻ.
Lưu ý: Nếu thời gian đóng BHXH của bạn là 6 hoặc 12 tháng thì không cần đóng liên tục. Bạn có thể nhận trợ cấp thai sản một cách đơn giản bằng cách thanh toán đầy đủ theo thời hạn luật định.

Nếu bạn là lao động nữ đang mang thai và sức khỏe hoàn toàn bình thường thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ
Trên đây là thông tin đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản? Hy vọng bài viết là gì? sẽ hữu ích đối với bạn đọc!